©2020 by Eefje Van den Brande. Proudly created with Wix.com

Sensibly I let the underdog shine in my art: The crippled horse, the deformed leg of a chicken, ...  Random forms, created from the transparency of ink stains, I transform with dynamic and powerful brushstrokes into lyrical, organic forms. This is how I give shape to the deformity. The interaction with my image challenges me to capture the figure completely or not.


The figure is undergoing a metamorphosis. By painting in it what may not belong, I give shape to another world. One where there is room for diversity.

Whereas at first my figures were realistic, dark and compact, they are now surreal, open and bright. In addition to painting, I want the dynamics in my current work to evolve into other media such as video and rubber.

 

"It's a nuanced balance between abstraction and figuration. Boundaries are explored. There are colours that seem to breathe and lines that subtly search for a vanishing point.  It is never a matter of colouring between the lines. It's always on the edge, but in a positive sense(...)" - Joannes Késenne, Phd, Teacher of Art Psychology, PXL-MAD School of Arts

Gevoelsmatig laat ik de underdog stralen in mijn kunst: Het kreupele paard, de misvormde poot van een kip, ...  Willekeurige vormen, ontstaan uit de transparantie van inktvlekken, transformeer ik met dynamische en krachtige penseelstreken tot lyrische, organische vormen. Zo geef ik vorm aan de misvorming. De interactie met mijn beeld daagt me uit om de figuur wel of niet volledig vast te leggen.

De figuur ondergaat een metamorfose. Door er in te schilderen wat er misschien niet hoort geef ik vorm aan een andere wereld. Eentje waar plaats is voor verscheidenheid.

Waar eerst mijn figuren realistisch, donker en compact waren, zijn ze nu surrealistisch, open en helder. De dynamiek in mijn huidig werk wil ik naast het schilderen ook laten evolueren naar andere media zoals video en rubber.

"Het is een genuanceerd balanceren tussen abstractie en figuratie. Grenzen worden afgetast. Er zijn kleuren die lijken te ademen en een lijnvoering die subtiel zoekt naar een verdwijnpunt.  Het is nooit tussen de lijntjes kleuren. Het is de randjes ervan aflopen, in de positieve zin van het woord.(...)" - Joannes Késenne, Phd, Docent Kunstpsychologie, PXL-Mad School of Arts

Publications

 

2008  

Interview: TV Brussels- ‘The Canvascollection/De canvascollectie’ -Wiels Brussels (B)

Magazine: Kunstletter[s], Candidats The Canvascollection/ Deelnemers van de Canvascollectie -Provincie Vlaams-Brabant, p5

Education -Work

2007- Present   KAMM Art Teacher, Maasmechelen (B)

2012-2014         PXL MAD Faculty-School of Arts, Master in fine arts, Painting, Hasselt (B)

1998-2002         PHL, Master in fine arts, Painting, Hasselt (B)

1990-1997         Sint-Maria, KSO- School of Arts, Antwerp (B)